Legislativa

Platná legislativa upravující problematiku zpětného odběru solárních panelů vychází zejména ze: